pic1
pic2
pic3
pic4
pic5
pic6
img01

מה במועדון

link
אירועים

אירועים

link
חוגים

חוגים

link

אנו שמחים להעלות אתר של מועדון הספורט מיתר.

מטרת האתר להביא לידיעתכם מידע על כל הפעילויות והאירועים המתקיימים במרכז הספורט במהירות האפשרית על מנת שתוכלו להתעדכן ולהשתתף באירועים שאנו מקיימים למענכם במועדון. אנו נשמח לקבל מכם הערות והארות אודות האתר, בכל הקשור במרכז הספורט וכל מה שיעלה בדעתכם על מנת שנוכל לפתח ולשפר את המרכז והשירות למענכם.

רקע על העמותה

בתחילת שנות ה- 80 מספר חברים הקימו עמותה בשם " אגודת מתיישבי נחל חברון" אשר עיקר מטרותיה היו פיתוח, הקמה ויישוב חבריה באזור הנמצא במורדות הדרומיים של הר חברון. 
שמו הזמני של הישוב נקבע כ-  "עומר ב" ועד מהרה הוחלף שמו ל – מיתר. 
נבחרו מוסדות העמותה : ועד העמותה, ועדות משנה שפעלו בשלב ראשון לפיתוח התשתיות של הישוב שבדרך כגון, מגרשים, כבישים, מים, חשמל, ביוב, טלפון וכו'. 
לקראת השלמת הפיתוח נערכה הגרלת המגרשים בין חברי העמותה והחברים החלו בבניית בתיהם בישוב. אכלוס הישוב החל בשנת 1985. 
כאשר מספר המשפחות הגרות בישוב הגיע ל- 450 הוקמה מועצה מקומית ממונה ע"י משרד הפנים.
 ב – 1999 התקיימו בחירות בקרב תושבי הישוב ונבחרה מועצה מקומית במיתר. 
מיד עם הקמת המועצה המקומית כל הפעילויות שביצע ועד העמותה ואמורות להתבצע ע"י מועצה מקומית הועברו לטיפול המועצה ועד העמותה התמקד בכל הקשור להקמה, לפיתוח ותפעול מרכז הספורט. 
בשנת 1997  החליטו חברי העמותה, באסיפה כללית, לשנות את שם העמותה 
ל " מועדון הספורט – מיתר". 
כיום מוסדות העמותה הם ועד העמותה המונה 7 חברים, ועדת ביקורת המונה 3 חברים ואסיפת נציגים המונה 33 חברים,  מוסדות אלו נבחרים ע"י כלל חברי העמותה כל שלוש שנים.
ועד העמותה פועל עפ"י סמכויות הניתנות לו בתקנון העמותה המתבסס על חוק העמותות ואושר ע"י רשם העמותות, את תקנון העמותה רשאים לשנות רק חברי אסיפת הנציגים וכל שינוי חייב להיות מאושר ע"י רשם העמותות. 

כל המוסדות הנבחרים פועלים בהתנדבות וללא  שכר.לאתר המועצה המקומית לחצו כאן

חדשות

לכל החדשות
הרשמת מנויים
אפיק פרסום בניית אתרים