משפחות לילדים בעלי צרכים מיוחדים - המקבלים גימלת ביטוח לאומי

מצ"ב קובץ pdf להדפסה 
5. משפחות לילדים בעלי צרכים מיוחדים אשר מקבלים גמלה חודשית  מביטוח לאומי:


5.1 ילד בעל צרכים מיוחדים יחויב בתשלום לפי תעריף מנוי שני.
5.2 בית אב שרכש מנוי ראשון בלבד יחויב עבור הילד בעל הצרכים המיוחדים בתשלום לפי תעריף מנוי שלישי.
5.3 בית אב שרכש מנוי ראשון ומנוי שני יונפק עבור הילד בעל הצרכים המיוחדים מנוי ללא תשלום. 

5.4  אדם עם מוגבלות:

5.4.1 בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג- 2013, מאושר פטור    מתשלום עבור מלווה אחד בלבד לאדם עם המוגבלות, בהצגת תעודה מאת המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון המעידה על זכאותו של האדם לפטור עבור המלווה.
5.4.2 במידה שהאדם עם המוגבלות פטור מתשלום, ייגבה תשלום עבור המלווה.  
5.4.3 הפטור אינו חל על מלווים של ילדים עם מוגבלות מתחת לגיל 12. 
 

אפיק פרסום בניית אתרים