תקציר נהלים מחוברת הפרסום

מצורף תקציר נהלים מחוברת מידעון 2017http://metar.co.il/admin/upload2/metar2017/תקציר_תקנון_ידיעות_ונהלים1.pdf

אפיק פרסום בניית אתרים