חוגים

מצ"ב טופס כללי להרשמה לחוגים 
לגבי חוג אלהבמה יש למלא  2 דפים נוספים  תקנון   ו-     טופס הצהרת בריאות 

אפיק פרסום בניית אתרים