טופס רישום לחידוש מנוי

http://metar.co.il/admin/upload2/2019/2019001_טופס_לרכישת_מנוי_2019.pdf

מצ"ב טופס להדפסה והעברתו לפקס 086517326 או לשלוח למייל  - מייל המועדון -clubmetar@gmail.com
חובה : תמונות עדכניות 2019  ותעריפים מיוחדים-תעודות בהתאם 

אפיק פרסום בניית אתרים