טופס רישום לחידוש מנוי

טופס ידני מצורף טופס הרשמה

מצ"ב טופס להדפסה והעברתו לפקס 086517326 או לשלוח למייל  - מייל המועדון -clubmetar@gmail.com
חובה : תמונות עדכניות 2021  .
תעריפים מיוחדים-תעודות בהתאם .

אפיק פרסום בניית אתרים