כרטיסי אורח ומערכת בקרת כניסה

סוג המנוי גורר סוג כרטיסי אורח- כרטיסי אורח יהיו בהתאם לסוג המנוי שבגינו ניתן. כניסת אורח מחייבת את נוכחות בעל המנוי בזמן הכניסה.
1) מנוי ראשון ושני 8 כרטיסי אורח כל אחד.
מנוי: שלישי רביעי חמישי ונוסף-2 כרטיסי אורח לכל אחד.
2) כרטיסי אורח - יונפקו ישירות לתג המנוי. החיוב לאורח החל מגיל שנתיים.
3)  אין קבלת / רכישת כרטיסי אורחים למנויים הבאים: תינוק, חייל בשירות חובה, חייל משוחרר, סטודנט, סבא, סבתא, מטפלת ונכד.
4)  לא תתאפשר כניסה בשבתות וחגים עם כרטיסי אורח של המנויים שברשותם מנוי לרחצה ללא שבת וחג.
5)  אין החזר כספי, או העברה מעונה לעונה, או פיצוי תמורת כרטיסי אורח שלא נוצלו.
6)  חידוש תג שאבד 25 ¤ (כולל את יתרת כרטיסי האורח).
7) ניתן לרכוש כרטיסי אורח נוספים (8 כניסות לכרטיסיה), רק לאחר גמר שימוש בכרטיסיה הקיימת במערכת המחשוב.

                   סוג רחצה    חבר עמותה    לא חבר עמותה
                   רגילה           467 ¤          573 ¤
                  ללא שבת וחג   374  ¤         457 ¤

מערכת בקרת כניסה
1) במועדון פועלת מערכת בקרת כניסה אלקטרונית.
2) כרטיס המנוי הינו תג אלקטרוני.
3) כל חבר חדש במועדון יחויב לרכוש תג אלקטרוני לכניסה. כולל תינוק בן יום. בתמורה לקבלת התג ישלם החבר 25 ¤ (לכל תג) יש לשמור על התג אשר יהיה פעיל מיד עם חידוש המנוי.
4) התשלום בגין קבלת התג יוחזר בגמר החברות במועדון ועם החזרת התג.
5) התג הינו אישי ואינו ניתן להעברה ומשמש את החבר כל עוד הינו מנוי במועדון.
6) הכניסה למועדון תתבצע אך ורק עם תג כניסה. לא תתאפשר כניסה למועדון ללא תג.
7) רכישת תג חדש בגין אובדן תג קיים- 25 ¤ .
8) הכניסה למועדון הספורט עם הצגת תג מנוי בתוקף!

**אנא עזרו לסדרנים למלא את תפקידם כראוי. תודה על שיתוף הפעולה.

אפיק פרסום בניית אתרים