הנחות

1) נכים בעלי תעודת נכות – 10% .
2) גמלאים – בהצגת תעודת אזרת ותיק – 20%.
3) ההנחה תחושב לזכאים בלבד.
** למרות האמור לעיל בכל מקום לא יהיה כפל הנחות

אפיק פרסום בניית אתרים