דמי חברות שנתיים

ועד העמותה בתוקף סמכותו על פי סעיף 46.1.1  בתקנון העמותה החליט לחייב  תשלום דמי חבר שנתיים לכל חבר בעמותה. מטרת דמי החבר כיסוי הוצאות  רואה חשבון, יועץ משפטי, הנהלת חשבונות, מזכירות ובלאי מבנים. דמי החבר אינם לתפעול שוטף של המועדון . סכום זה כלול במחיר עלות המנוי הראשון. חבר עמותה שלא ירכוש מנוי ראשון, יחוייב בתשלום דמי חברות שנתיים בסך  של 220 ש"ח . חייל בשירות חובה/חייל משוחרר/סטודנט/חייל בקבע וילדי חבר  עד גיל 30 הגרים עם ההורים שהוריהם חברי עמותה ובית האב שלהם לא חידשו מנוי יחוייבו לשלם דמי חברות לעמותה לאותה שנה בעת רכישת המנוי. ועד העמותה החליט לאפשר לחבר עמותה , שאינו רוכש מנוי ראשון ומשלם  את דמי החברות השנתיים, לרכוש כרטיסיית אורחים אחת בלבד בעונת רחצה הנוכחית.
סך עלות דמי ההצטרפות נכול דצמבר  2019    16,155 ש"ח ניתן לשלם בפריסה של עד 48 תשלומים צמודי מדד התשלום כולל מנוי עונה 2019 בהצטרפות.

אפיק פרסום בניית אתרים