לוגומועדון ספורט מיתר

עמותה רשומה מס' 58-002987-4

E-mail:clubmetar@gmail.com

ת.ד. 2 ,מיתר 85025, טלפונים 08-6517623 ,* משרד 08-6517582 פקס' 08-6517326   

                 בקשה לביצוע מנוי             

 תאריך ההרשמה 03/12/2021

שם משפחה שם פרטי כתובת ת.ד. ישוב

טל' בבית נייד פקס'

פרטי המנויים:     חובה E-mail:

 

מס'

שם פרטי

מס' ת.ז.

תאריך לידה

סוג/כרטיס מנוי

תמונה עדכנית-

יש להעביר 

או קיים

סטטוס

או מצב משפחתי

מחיר

תעריף המנוי לפי המחירון

סד'

 

1

פרמיום
פרמיום ללא שבת
רגיל
ללא שבת

2

פרמיום
פרמיום ללא שבת
רגיל
ללא שבת

3

פרמיום
פרמיום ללא שבת
רגיל
ללא שבת

4

פרמיום
פרמיום ללא שבת
רגיל
ללא שבת

5

פרמיום
פרמיום ללא שבת
רגיל
ללא שבת

6

פרמיום
פרמיום ללא שבת
רגיל
ללא שבת

הצהרת הנרשם :
1.    הנני מאשר/ת כי כל הפרטים שמסרתי נכונים ותמונות המנויים עדכניות
2.   הנני מצהיר כי כתובתי הרשומה בטופס הינה הכתובת המגורים של כולנו.
3.   אני מתחייב לשלם את הסכומים לעיל במלואם ללא תלות בהיקף שימוש או בשינוי כלשהו שיחול בנסיבות , ככל שיחליט עליהם המועדון.
4.   ידוע לי כי מועדון הספורט כפוף להנחיות משרד הבריאות וכל הפסקה או צמצום פעילות לא יהיו לי כל טענות , דרישות לפיצוי או דרישה להפחתת תשלום.
5.   הנני מצהיר/ה כי קראתי בעיון את הסכם ההרשמה ותנאיו והבנתי את תוכנו ומשמעותו ואני מתחייב/ת לפעול בהתאם להוראות ההנהלה והתקנות.
6.    הנני מצהיר כי אינני סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנני בעת אימון במכון כושר או במתקני המועדון. באם אחליט לעשות שימוש בחדר כושר , אני מתחייב לחתום על הצהרה ו/או להמציא אישור רפואי בהתאם לחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) תשנ"ד 1994 , אחרת לא אוכל להתאמן .
7.    ידוע לי כי כרטיסי האורח ילוו בצמוד ובנוכחות המנוי, כרטיסי האורח הניתנים בעת רכישת המנוי אינם למכירה ואינם מועברים לעונה עוקבת .
8.    המנוי מאשר כי טרם חתימתו על הסכם הרשמה זה ניתנו לו תשובות לכל שאלותיו ונמסר לו הסבר בע"פ בדבר זכותו להפסיק את המנוי.
9.    ידוע לי כי קיים מחירון חודשי חלופי .
10.    הנני מצהיר כי קראתי את תקנון ידיעות ונהלים המופיע במידעון אשר יחייב אותי ואת בני משפחתי ו/או אורחי לנהוג על פיו כל זמן שהותי במועדון.
11.    ידוע לי כי השתתפות בחוגים כרוכה בתשלום ומותנית ברכישת מנוי.(ידוע כי לא ניתן ללוות ילד לחוג ללא מנוי או כרטיס אורח )
12.    הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להחליף ואף לבטל את חלק ו/או כל החוגים המוצעים במסגרת מנוי הפרימיום.
13.    הנני מצהיר/ה כי ידוע לי שהכניסה למועדון באמצעות הזדהות ביומטרית.
14.    המנוי מאשר כי טרם חתימתו על הסכם הרשמה זה ניתנו לו תשובות לכל שאלותיו ונמסר לו הסבר מספיק בע"פ בדבר זכותו להפסיק את המנוי , האופן והעלויות הכרוכות בכך, הוצג בפניו מחירון המסלול החלופי , וידוע לו כי המחירון החלופי דיפרנציאלי בהתאם לחודשי השנה.

להלן קישור לתנאי ביטול עיסקה

אני מאשר שכל הפרטים שמסרתי נכונים וידוע לי לתנאי ביטול עיסקה

חובה למילוי:הנני מאשר קבלת הודעות sms ו/או מייל ממועדון הספורט.

לתשלום

הנחת נכות

 

 

סך תשלום

תש' תגים /לוקר

לתשלום

 

פירוט אמצעי התשלום

 

הוראת קבע פעילה וקיימת החיוב בתשלומים

ניתו לבצע העברה לחשבון העמותה-
בנק 17 סניף 603 חשבון 4014

מספר התשלומים  

 

 

 

 

 

captcha

0%