לוגומועדון ספורט מיתר

עמותה רשומה מס' 58-002987-4

E-mail:clubmetar@gmail.com

ת.ד. 2 ,מיתר 85025, טלפונים 08-6517623 ,* משרד 08-6517582 פקס' 08-6517326   

                 בקשה לביצוע מנוי             

 תאריך ההרשמה 29/05/2022

שם משפחה שם פרטי כתובת ת.ד. ישוב

טל' בבית נייד פקס'

פרטי המנויים:     חובה E-mail:

 

מס'

שם פרטי

מס' ת.ז.

תאריך לידה

סוג/כרטיס מנוי

תמונה עדכנית-

יש להעביר 

או קיים

סטטוס

או מצב משפחתי

מחיר

תעריף המנוי לפי המחירון

סד'

 

1

מנוי כולל שבת וחג
מנוי לא כולל שבת וחג
מנוי כולל שבת וחג הכולל חוגי סטודיו
מנוי לא כולל שבת וחג הכולל חוגי סטודיו

2

מנוי כולל שבת וחג
מנוי לא כולל שבת וחג
מנוי כולל שבת וחג הכולל חוגי סטודיו
מנוי לא כולל שבת וחג הכולל חוגי סטודיו

3

מנוי כולל שבת וחג
מנוי לא כולל שבת וחג
מנוי כולל שבת וחג הכולל חוגי סטודיו
מנוי לא כולל שבת וחג הכולל חוגי סטודיו

4

מנוי כולל שבת וחג
מנוי לא כולל שבת וחג
מנוי כולל שבת וחג הכולל חוגי סטודיו
מנוי לא כולל שבת וחג הכולל חוגי סטודיו

5

מנוי כולל שבת וחג
מנוי לא כולל שבת וחג
מנוי כולל שבת וחג הכולל חוגי סטודיו
מנוי לא כולל שבת וחג הכולל חוגי סטודיו

6

מנוי כולל שבת וחג
מנוי לא כולל שבת וחג
מנוי כולל שבת וחג הכולל חוגי סטודיו
מנוי לא כולל שבת וחג הכולל חוגי סטודיו

הצהרת הנרשם :
1.    הנני מאשר/ת כי כל הפרטים שמסרתי נכונים ותמונות המנויים עדכניות.
2.   הנני מצהיר כי כתובתי הרשומה בטופס הינה כתובת המגורים של כולנו.
3.   אני מתחייב לשלם את הסכומים לעיל במלואם ללא תלות בהיקף שימוש או בשינוי כלשהו שיחול בנסיבות , ככל שיחליט עליהם המועדון.
4.   ידוע לי כי מועדון הספורט כפוף בן היתר להנחיות משרד הבריאות ובגין כל הפסקה או צמצום פעילות מכל סיבה שהיא לא יהיו לי כל טענות ,
דרישות לפיצוי או דרישה להפחתת תשלום לרבות עקב הגבלת שימוש ו/או משך השימוש במתקנים בזמני עומס
5.   הנני מצהיר/ה כי קראתי בעיון את הסכם ההרשמה ותנאיו והבנתי את תוכנו ומשמעותו ואני מתחייב/ת לפעול בהתאם להוראות ההנהלה והתקנות.
6.    הנני מצהיר כי אינני סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנני בעת אימון במכון כושר ו/או שימוש במתקני המועדון. באם אחליט לעשות שימוש במתקני המועדון ו/או בחדר כושר
, אני מתחייב לחתום על הצהרה ו/או להמציא אישור רפואי בהתאם לחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) תשנ"ד 1994 , אחרת לא אוכל להתאמן ו/או להשתמש במתקנים.
7.    ידוע לי כי כרטיסי האורח ילוו בצמוד ובנוכחות המנוי, כרטיסי האורח הניתנים בעת רכישת המנוי אינם למכירה ואינם מועברים לעונה עוקבת .
8.    ידוע לי כי השתתפות בחוגים כרוכה בתשלום ומותנית ברכישת מנוי (ידוע כי לא ניתן ללוות ילד לחוג ללא מנוי או כרטיס אורח ) ביטול חוגים כפוף להודעה בכתב ובהתאם לחוק ביטול עיסקה.
9.    הנני מצהיר/ה כי ידוע לי שהכניסה למועדון הינה באמצעות תג ו/או הזדהות ביומטרית.
10.    הנני מצהיר כי קראתי את התקנון, ידיעות ונהלים המפורסמים לרבות באתר המועדון , אשר יחייב אותי ואת בני משפחתי ו/או אורחי לנהוג על פיו בכל זמן שהותנו במועדון.
11.    הנני מאשר כי טרם חתימתי על הסכם הרשמה זה ניתנו לי תשובות לכל שאלותיי ונמסר לי הסבר מספק בע"פ בדבר זכותי להפסיק את המנוי בהתאם לחוק ביטול עסקה ונהלי המועדון , האופן והעלויות הכרוכות בכך,
הוצג בפני מחירון המסלול החלופי , וידוע לי כי המחירון החלופי ,דיפרנציאלי בהתאם לחודשי השנה וכי לא תתאפשר הקפאת מנוי.

להלן קישור לתנאי ביטול עיסקה

אני מאשר שכל הפרטים שמסרתי נכונים וידוע לי לתנאי ביטול עיסקה

אני מאשר שכל הפרטים שמסרתי נכונים וידוע לי לתנאיתקנון מועדון ספורט מיתר

חובה למילוי:הנני מאשר קבלת הודעות sms ו/או מייל ממועדון הספורט.

לתשלום

הנחת נכות

 

 

סך תשלום

תש' תגים /לוקר

לתשלום

 

פירוט אמצעי התשלום

 

הוראת קבע פעילה וקיימת החיוב בתשלומים

ניתו לבצע העברה לחשבון העמותה-
בנק 17 סניף 603 חשבון 4014

מספר התשלומים  

 

 

 

 

 

captcha

0%